BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Müzemiz sorumluluk alanı Bursa ve Yalova İllerinde bulunan kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde ortaya çıkarmak, incelemek, araştırmak,sergilemek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve her kademede insanımıza çağdaş eğitim materyalleri kullanarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce belirlenen normlara uygun olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında eğitim ve tanıtımını yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Müzemiz sorumluluk alanı Bursa ve Yalova İllerinde bulunan taşınır/taşınmaz kültür varlıklarının sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak, tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kültür varlıklarının koruma bilincinin aşılanmasına yönelik eğitim çalışmalarının planlanması ve sorumluluk alanımızda bulunan müzelerle söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek ve Türk müzeciliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.