BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Müzesi Müdürlüğü

         Bursa Müzesi, 19 Ağustos 1902 tarihinde dönemin Milli Eğitim Müdürü Azmi Bey’in gayreti ile Müze-i Humayun Umum Müdürlüğü’nün bir şubesi olarak Bursa Erkek Lisesi’nin bir bölümünde kurulmuştur. 1930 yılına kadar bu statü ile faaliyetlerini sürdürmüş, bu tarihte Müdürlük haline getirilerek Yeşil’deki Çelebi Sultan Mehmet’in yaptırdığı Yeşil Medrese’ye taşınmıştır. 1972 yılında Kültürpark içerisinde modern binanın yapılmasıyla müzenin arkeoloji seksiyonu buraya taşınmıştır. Son yıllarda müze teşhirinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu anlayışla yapılan onarım ve düzenleme çalışmaları sonrası 2013 yılında ziyarete açılmıştır.
 
         Bursa bulunduğu coğrafi konum bakımından Anadolu yarımadasının kuzeybatısında; Asya ile Avrupa’nın etkileşim alanındaki zengin coğrafyasıyla tarih öncesi çağlardan günümüze kadar önemini korumuş; Prehistorik yerleşimlerinin yanında, Antik Çağda Bithynia ve Mysia Bölgelerinin önemli merkezlerinden olmuştur. Bursa Müzesi 60 bini geçen eser sayısıyla ülkemizin zengin koleksiyona sahip müzeleri arasındadır. 

Bursa Müze Müdürlüğüne bağlı birimleri görmek için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.